HARMONIA POPRZEZ D¬WIĘKI

teraz joga 12.jpgDobroczynne działanie dĽwięku znane jest od tysięcy lat. Szamani, kapłani i uzdrowiciele w różnych zak±tkach ¶wiata, w różnych kulturach i epokach stosowali dĽwięk naturalnych, archaicznych instrumentów, a także ¶piew do swoich rytuałów, obrzędów i praktyk uzdrawiania. Praktyki  te miały na celu przywrócenie wewnętrznej harmonii człowieka i wzmocnienie energetyczne.

Masaż dĽwiękiem wywodzi się z weddyjskiej sztuki lekarskiej (istniej±cej od ponad 5 tysięcy lat). Prawdopodobnie historia ta sięga czasów mitycznego kontynentu Atlantyda i przetrwała głównie w tradycji ustnej, gdyż przekaz słowny miał także swój dĽwięk.

Dzi¶ nauka bada, tłumaczy i wyja¶nia zjawiska oddziaływania naturalnego dĽwięku (odgłosów natury), naturalnego ¶wiatła, jak i budowy naturalnych kryształów, które s± uporz±dkowanymi formami w przyrodzie, ¶wiecie i kosmosie na istoty żywe (człowieka, zwierzęta, ro¶liny). Uporz±dkowane formy tworz± ład, spokój i harmonię –optymalny stan do funkcjonowania, życia i zdrowia.

Dzięki rozwojowi cywilizacji zaistniało nieograniczone zjawisko odkrywania, poznania  i czerpania z różnych filozofii, nauk, przekazów i praktyk całego ¶wiata.

Współcze¶nie, naturalne i pierwotne dĽwięki zostały na nowo odkryte pod koniec lat 60-tych wraz z fal± odwiedzaj±cych turystów, badaczy zachodniej czę¶ci ¶wiata, jak i przekazami od tamtejszych nauczycieli którzy przybyli na zachód z Dalekiego Wschodu (w szczególno¶ci Yogi Bhajan który przekazał bardzo dużo wiedzy na temat jogi dĽwięku).

Zachód żyj±cy w nasyceniu chaosem i stresem prowadz±cym do chorób, w poszukiwaniu ładu, spokoju, harmonii i zdrowia sięgn±ł po praktyki Wschodu!!!

czytaj
KˇPIEL W D¬WIĘKACH GONGÓW

czytaj
MASAŻ MISAMI D¬WIĘKOWYMI

teraz joga 10.jpg

 

teraz joga 11.jpg

33-100 Tarnów  Al. Piaskowa 10   Tel: 605 343 771  e-mail: korenatka@terazjoga.pl